Dienstverlening

Hier vindt u de diensten en dienstvoorzieningen die NedTrain aan Spoorwegondernemingen aanbiedt op grond van de Spoorwegwet.

NedTrain beschikt over meerdere locaties in Nederland waar voorzieningen aanwezig zijn gericht op het onderhoud en de service van spoorwegvoertuigen. Een overzicht van onze locaties, diensten en dienstvoorzieningen kunt u hieronder aanklikken. Op verzoek van Spoorwegondernemingen kunnen wij nagaan of vanuit onze locaties de gewenste dienst of toegang tot de dienstvoorziening geleverd kan worden. Voor de door NedTrain te leveren diensten en dienstvoorzieningen klikt u op de catalogus. Ook de NedTrain-voorwaarden voor levering van die dienst en/of toegang tot een dienstvoorziening kunt u hieronder aanklikken.

Catalogus diensten en dienstvoorzieningen

Locaties NedTrain

Algemene-verkoopvoorwaarden-nedtrain

Specifieke-voorwaarden-nedtrain

proces-klantvragen


Indien u een klacht heeft over onze dienstverlening of over onze aanbiedingen van diensten dan kunt u uw klacht melden via
customerrequest@nedtrain.nl

Voor verzoeken van Spoorwegondernemingen naar diensten en dienstvoorzieningen te leveren door NedTrain, kunt u contact opnemen met de volgende personen:

Voor Onderhoud & Service
Harry Douwes
Tel: 06-836 343 26
Mail: customerrequest@nedtrain.nl

Voor Revisie van Componenten
Bas Wasser
TeL 06-520 018 68
Mail: ncb@nedtrain.nl