Disclaimer

Via deze website stellen wij informatie beschikbaar over de diensten die NedTrain B.V. verricht. NedTrain B.V. is ingeschreven in het handelsregister (Kamer van Koophandel) te Utrecht onder nummer 30134311. BTW nr: NL804883658B01. NedTrain B.V. besteedt er de uiterste zorg aan om u als bezoeker voortdurend te voorzien van actuele, juiste en volledige informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. NedTrain is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het bezoeken van deze site of voor schade door een wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie, alsmede voor schade door technische storingen. NedTrain geeft geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website beschikbaar zijn en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid.

Het intellectuele eigendomsrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site berust bij NedTrain B.V.

NedTrain vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten en relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd, met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecom­municatiewet. NS Groep N.V. is eindverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen NS (‘Verantwoordelijke’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens). NS Groep NV is de holdingmaatschappij voor alle NS-bedrijfsonderdelen, waaronder NedTrain B.V. en is ingeschreven in het handelsregister (Kamer van Koophandel) onder nummer 30124358 en in het Meldingenregister (College Bescherming Persoonsgegevens) onder nummer 1109353.

Ondanks alle voorzorgen en andere inspanningen kunnen er situaties ontstaan waarin sprake is van een kwetsbare plek in onze beveiliging: een beveiligingslek. Ontdekt u een beveiligingslek in onze systemen? Dan werken we graag met u samen aan een oplossing. Daarom verzoeken we u deze informatie vertrouwelijk met ons te delen.  Hoe dit kan staat in het “statement responsible disclosure”.